joanna-piotrowska-na tle obrazu Malczewskiego

Zbieractwo bywa formą lokaty kapitału …

„Zbieractwo, w dalszej swej funkcji bywa formą lokaty kapitału, tezauryzacji. W krajach, gdzie nawet waluty tradycyjnie pewne dewaluują się, gdy pieniądz traci na wartości lub choćby przeżywa niepokojące fluktuacje  – ludzie zamożni oglądają się za takim spożytkowaniem (czy raczej ulokowaniem) swych nadwyżek budżetowych, które by zapewniało nie tylko utrzymanie majątku, ale i jego zwiększenie. Wówczas okazuje się, że stosunkowo najpewniejszą lokatą są dzieła sztuki: jak dotychczas ich cena w czasach pokojowych z reguły stale rośnie. Oby tylko były dobrze wybrane, reprezentowały wysoki poziom, niekwestionowaną autentyczność, zadowalający stan zachowania, przy rzemiośle artystycznym – szlachetność użytych materiałów. Także proweniencja dzieł z wybitnych kolekcji (szczególnie w krajach anglosaskich cenione pedigree) podnosi ich wartość i znaczenie. Im zaś dzieło jest cenniejsze, tym szybciej i pewniej swą cenę zwielokrotnia.” Andrzej Ryszkiewicz, „Kolekcjonerzy i miłośnicy”, Warszawa, 1981 r.

Pod tymi słowami podpisujemy się obydwoma rękami, bo wiemy jak ważny jest odpowiedni wybór dzieł sztuki i rzetelne doradztwo. Jako osoby od lat związane z rynkiem sztuki, kolekcjonujące obrazy, współpracujące z innymi kolekcjonerami, ekspertami rynku, jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób doradzić w zdobyciu wyjątkowych dzieł sztuki, pomóc w określeniu rodzaju, charakteru i kierunku rozwoju kolekcji.

👉 Zapraszamy do rozmów na temat sztuki w dwóch aspektach: artystycznym oraz inwestycyjnym.