Pierwszy kwartał 2021 roku to kolejne rekordy na rynku sztuki!

Zapraszam do przeczytania poniższego artykułu.

„Już od kilku lat na rynku dzieł sztuki w Polsce obserwujemy stałą tendencję wzrostową. Wraz z nastaniem pandemii w marcu 2020 roku tendencja ta znacznie się wzmocniła. Koronawirus nie tylko nie spowolnił pozytywnych zmian, które trwały już wcześniej, lecz okazał się dla nich katalizatorem. Zaskakuje nas jednak skala tego zjawiska. Rynek sztuki wkroczył na ścieżkę niespotykanych wcześniej wzrostów. Najbardziej obrazowo przedstawia to wykres z porównaniem pierwszego kwartału 2020 roku, czyli okresu przed pandemią, z pierwszym kwartałem roku obecnego. Wyniki są sensacyjne: wartość obrotów na rynku dzieł sztuki zwiększyła się aż o 72,5%!”

Pierwszy kwartał 2021 roku w liczbach