Obraz, który warto mieć… Kiejstut Bereźnicki, Stare kobiety

Kiejstut Bereźnicki | Stare kobiety, 1977 r. | olej/płótno

Prezentowany obraz, choć namalowany przed wieloma laty, pokazuje w niesamowity sposób panujące dzisiaj nastroje. Smutku, cierpienia i tęsknoty kobiet pozostawionych przez dzielnych mężczyzn walczących na wojnie w Ukrainie. Widać tu melancholię, a może nawet i żałobę po stracie najbliższych: synów, mężów, braci w okropnych warunkach wojny.

W obrazach Bereźnickiego widać nie to, co jest nowością, co przychodzi i przemija, ale to co ma trwałość ponadczasową. Dlatego bliższa niż gorączkowe poszukiwania i odkrycia współczesności, była mu sztuka dawna. Jako utrwalony historycznie, klasyczny wzorzec malarskich osiągnięć, jako źródło bliskich mu rozważań i refleksji i jako punkt odniesienia dla własnych wersji odwiecznych tematów sztuki.

Wyraźnie widać w obrazach Bereźnickiego zapatrzenie się artysty na sztukę XVII-wiecznych mistrzów holenderskich. Prezentowany obraz jest zapewne inspiracją późnym dziełem Franza Halsa Regentki Domu Starców w Haarlemie z 1664 roku. Jest on swobodną wariacją na temat arcydzieła holenderskiego mistrza, jednak w typowy dla Bereźnickiego sposób ukazujący większy spokój i wyciszenie. To co dziś jest nam niezbędne i do czego prawdziwa sztuka się skłania. W sztuce szukamy zapomnienia, ukojenia i refleksji, wszystko to zawarte jest w obrazach Bereźnickiego.

Również i o tym pisał jego przyjaciel, Paweł Huelle: „Patrząc na obrazy Bereźnickiego widzę w nich zaproszenie do medytacji. Ich rytm, ich wewnętrzna cisza, wreszcie nieustanne pogłębianie kilku zaledwie, ale niesłychanie ważnych motywów egzystencji, są jak powrót do źródeł”.

Prace Bereźnickiego znajdują się w zbiorach czołowych muzeów, m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Städtische Kunstgalerie w Bochum, Muzej na Sovremena Umetnost w Skopje, muzeach w Bordeaux, Sofii oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Brazylia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja).