Ułan i kobiety

Obraz, który warto mieć… Jerzy Duda-Gracz

Jerzy Duda-Gracz | „Obraz 1304: Ułan i kobiety”, 1989

Olej/płyta, 118 x 49,5 cm (w ramie 141 x 71 cm)

Sygnowany, datowany i nr katalogu autorskiego l.d.: „DUDA GRACZ 1304/1989”

Jerzy Duda-Gracz (1941-2004) w swej twórczości często posługiwał się pastiszem, groteską, karykaturą postaci ludzkich. Tworzył sceny rodzajowe, oparte na tradycji malarskiego surrealizmu i ekspresjonizmu. Jego teatr malarski klasyfikowano jako publicystyczny, moralizatorski, przejaskrawiony, alegoryczny. Jego bohaterowie są w większości smutni, szpetni, prześladowani lub nękający innych… „może Duda-Gracz próbował potrząsnąć sumieniem rodaków, może nawet chciał ich sprowadzić na drogę cnoty poprzez katharsis, oczyszczające spotęgowanie wizerunków zła albo poprzez psychoterapeutyczne obnażenie urazów i kompleksów polskich?” Ireneusz J. Kamiński.

Jak mówił o sobie, artysta był chory na Polskę, kochał wszystko, co polskie, był uzależniony od literatury polskiej, malarstwa, pejzażu, żył przemianami polityczno-ustrojowymi zachodzącymi w naszym kraju. Jedni uważali, że Duda-Gracz kocha Polskę, inni – że jej nienawidzi.

Malował stare i brzydkie postacie, prowincjonalne obyczaje i mitologie, sięgał do świata kalek i połamańców oraz pokazywał tandetność życia ludzi. Uważał, że największa nawet pokraka ma w sobie blask, iskrę bożą. Przedstawiony tu obraz, to nie realistyczny portret rzeczywistego ułana i uległych mu kobiet, to groteskowa, anegdotyczna formuła komentująca polską rzeczywistość w staroświecki, archaiczny sposób. Pokazująca kobiety w typowy dudagraczowski sposób, nigdy nie piękne, blade, chorowite, z ciałem wiotkim, wątłym i zniekształconym.

„Maluję to, co mi w duszy gra; im bardziej człowiek pierniczeje, tym lepiej wie, że odchodzi, a z nim cały ten świat. Z upływem czasu rodzi się czułość i tęsknota za tym, co bezpowrotne.”

Obrazy Dudy-Gracza znajdują się w czołowych polskich Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, w znamienitych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem tego obrazu, zapraszam do kontaktu.