Krzesany - widok gor

Obraz, który warto mieć… Jerzy Duda-Gracz, Obraz 1182: Krzesany-2

Jerzy Duda-Gracz | „Obraz 1182: Krzesany-2”, 1987 | olej/płyta, 200 x 130 cm

Sygnowany, datowany i nr katalogu autorskiego l.d.: „DUDA GRACZ 1182/87”

Jerzy Duda-Gracz (1941-2004) w swej twórczości często posługiwał się pastiszem, groteską, karykaturą postaci ludzkich. Tworzył sceny rodzajowe, oparte na tradycji malarskiego surrealizmu i ekspresjonizmu. Kompozycje o ostrym programie publicystyczno-moralizatorskim, w których boleśnie obnażał PRL-owską rzeczywistość i demaskował ludzkie przywary są najbardziej znane w dorobku artysty. Uprawiał również twórczość bardziej pogodną, inspirowaną przyrodą i muzyką.

To właśnie w 1981 roku doszło do spotkania malarza z wybitnym polskim kompozytorem – Wojciechem Kilarem. Przyjaźń ta zaowocowała niezwykle bogato w twórczości Dudy-Gracza, a muzyka Kilara stała się impulsem do zilustrowania obrazami wszystkich większych dzieł kompozytora. (…) najważniejsze w serii obrazów poświęconych muzyce Kilara są: „Krzesany” i „Exodus”.

Przedstawiony krajobraz, mimo że inspirowany tatrzańskimi pejzażami, nie stanowi bynajmniej realistycznego odzwierciedlenia rzeczywistego krajobrazu, a jedynie rodzaj kolażu złożonego z wybranych przez artystę elementów.

Tego rodzaju fantastyczne malarstwo uprawiane było przez artystów od XVII w, początkowo głównie na terenie Niderlandów. Pejzaże fantastyczne powróciły w malarstwie surrealistów i malarzy z kręgu tzw. realizmu magicznego. W Polsce najbardziej znanym obok Dudy-Gracza artystą posługującym się podobnymi zabiegami formalnymi był Zdzisław Beksiński.

Obrazy Jerzego Dudy-Gracza znajdują się w kolekcjach czołowych Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, w Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem tego obrazu, zapraszam do kontaktu.