Joanna Piotrowska w Zachęta. Galeria Sztuki

Łacińskie Figur Racje w Zachęcie

Od dzisiaj można oglądać w Zachęcie. Galerii Sztuki wystawę Tadeusza Boruty, Antoniego Cygana, Piotra Naliwajki „Łacińskie Figur Racje” z cyklu wystawienniczego Języki sztuki: nieobce idee, której zasadą jest zestawienie prac trzech artystów stosujących tę samą konwencję wyrazową w sposób pozwalający sytuować je w obrębie jednego nurtu stylistycznego.

„Wszyscy trzej uczestnicy wystawy kształtowali język malarski w oparciu o środki wyrazu wypracowane w tradycji malarstwa przedstawiającego, figuratywnego, którego nadrzędnym znamieniem jest analogiczne odniesienie do realności świata, z centralną funkcją wyrazową figury ludzkiej. Świat przestrzenny z całym swoim bogactwem form przestrzennych, kształtów, barw, gry światła i cienia jest dla tej konwencji artystycznej zasadniczym punktem odniesienia tak w aspekcie estetycznym, jak i ideowo-narracyjnym. Każdy z malarzy jednak w inny sposób dostosował do swoich artystycznych zamierzeń aspekty warsztatowe, takie jak kształtowanie powierzchni artykulacją pracy pędzla, chromatyczno – walorowe formowanie poszczególnych elementów ikonicznych, stosowanie określonych zestrojów barwnych i struktur kompozycyjnych, ikonograficzne określanie podjętych tematów czy zastosowanie emulacji jako strategii wyrazowej.”

Tadeusz Boruta – jego malarstwo to oryginalność rozwiązań kompozycyjnych, tematów ugruntowanych w tradycji łacińskiej, narracyjna klarowność i uproszczenie modelunku.

Antoni Cygan – sięga po ważne tematy biblijne, mitologiczne i rodzajowe, przywiązuje wielką wagę do bogactwa materii malarskiej i zniuansowanej gry chromatyczno – walorowej.

Piotr Naliwajko – z finezyjną dezynwolturą i sugestywnością wykorzystuje motywy tradycyjnej ikonosfera chrześcijańskiej do budowania treści akcentujących współczesny kontekst problematyki moralnej, nierzadko w kontrowersyjny sposób.

Zachęcam do obejrzenia tej pięknej przejmującej wystawy i rozpoczęcia przygody ze sztuką, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Wystawę można oglądać do października 2023.