Joanna w ASP Warszawa

Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

„Ćwiczenia ze sztuki” to wystawa inicjująca działalność wystawienniczą warszawskiej ASP w nowej przestrzeni, po raz pierwszy pokazując powstającą od lat 80. XX wieku kolekcję prac profesorów, studentów i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych.

Kluczem do prezentacji obrazów i ich twórców stało się ćwiczenie akademickie. „Wybrane prace zostały zgromadzone wokół podstawowych tematów i zagadnień sztuki, ważnych w szczególności dla jej akademickiej – edukacyjnej praktyki, takich jak akt, pejzaż, martwa natura, portret, materia, geometria, przestrzeń, projekt, proces. Wszystkie zaproponowane kategorie są traktowane szeroko. Wskazują one z jednej strony na trwałość klasycznych tematów, dyscyplin i mediów, z drugiej pozwalają dostrzec ich żywotność – ciągłe dekonstruowanie, przemianę, poddawanie próbie, co jest istotą sztuki w kręgu uczelni.”

Wybrane obiekty akcentują przenikalność kategorii, twórczy dialog i napięcie między nimi. Abstrakcja pozostaje w dialogu z geometrią i malarstwem materii oraz awangardą i koloryzmem.

Na wystawie znajdują się dzieła wybitnych artystów okresu przedwojennego, jak również unikalne prace studenckie znanych twórców oraz klasyków malarstwa polskiego, tak mocno poszukiwanych dziś przez kolekcjonerów. Do grona szacownych artystów należą m.in. Stefan Gierowski, Tadeusz Dominik, Leon Tarasewicz, Janusz Przybylski, Jarosław Modzelewski, Edward Dwurnik, Jacek Sienicki, Jan Lebenstein, Teresa Pągowska, Ryszard Winiarski.

Obrazy Mistrzów Malarstwa prezentowanych w kolekcji Muzeum ASP oraz wielu innych wybitnych twórców współczesnej sztuki polskiej znajdują się również w ofercie galerii Art Everywhere. Serdecznie zapraszam do dialogu i współpracy przy zdobywaniu wyjątkowych dzieł sztuki.

Jako osoby od lat związane z rynkiem sztuki, kolekcjonujące obrazy, współpracujące z innymi kolekcjonerami, ekspertami rynku, jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób doradzić w zakupie i sprzedaży dzieł sztuki, pomóc w określeniu rodzaju, charakteru i kierunku rozwoju kolekcji, a także, co za tym idzie, pokazać, że dzieła o najwyższej wartości artystycznej są również elitarnym dobrem inwestycyjnym.