Obraz Kramsztyka we wnetrzu

Figuratywizm

Figuratywizm, sztuka figuratywna – kierunek w sztuce, głównie w malarstwie i rzeźbiarstwie  polegający na ukazywaniu przedmiotów, zwierząt i ludzi w ich realnych kształtach, traktujący świat zewnętrzny jako punkt odniesienia dla postaci, symbolu lub podobieństwa. To sztuka przedstawiająca.

Prezentowany na fotografii obraz to przykład figuracji, a dokładnie portretu półpostaciowego w wykonaniu Romana Kramsztyka, który w 1933 roku twierdził, że sztuka modernizmu w naturalny sposób będzie powracać do figuracji, a „do obrazu zacznie wracać treść”. Obraz namalowany w latach 30. XX w. przedstawia mężczyznę z papierosem, przypadkowego lecz nie zwyczajnego bohatera.

Roman Kramsztyk jest znany jako portrecista, gdyż portret zajmował szczególne miejsce w œuvre artysty. Najbardziej interesowali go ludzie – portretował ich pełen podziwu dla różnorodności fizjonomii, gestów, a przede wszystkim bogactwa ich wnętrza. Wśród portretowanych obecne są wizerunki rodziny, przyjaciół, osobistości ze świata kultury i polityki, jako że autor pochodził z szanowanej w Warszawie rodziny żydowskiej i należał do elity intelektualnej międzywojnia. Krytycy cenili twórcę za jego prekursorstwo, obeznanie w aktualnej sztuce paryskiej, wirtuozerię techniczną, wyczucie psychologii modela, wrażliwość plastyczną.

„Twórczość Kramsztyka jest wyrazem jego stosunku do świata, ludzi i sztuki. Pozostał on artystą 'środka’ — nie przekraczał granicy malarstwa przedstawiającego, nie kroczył w awangardzie – taki był jego temperament twórczy. Niewątpliwie malarstwo Kramsztyka bliskie jest międzynarodowej sztuce kręgu École de Paris, do której zaliczane są różnorodne, często zupełnie odmienne nurty — od postimpresjonizmu, neoklasycyzmu do tendencji ekspresjonistycznych. Najbliższy był mu realizm, lecz nie w naturalistycznej czy idealistycznej odmianie. Płótna Kramsztyka nie pozbawione są ekspresji, zmysłu obserwacji i poczucia humoru. Choć czerpał obficie z dawnej i współczesnej tradycji artystycznej, udało mu się stworzyć własny, rozpoznawalny styl, nadać swym dziełom osobisty ton.” Renata Piątkowska

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem tego obrazu, zapraszam do kontaktu.