Joanna Piotrowska na tle obrazow

Dzieła sztuki w dobie inflacji

Czy wiecie, że można uniknąć inflacji kupując dzieła sztuki?

Prezentowane w światowej literaturze naukowej wyniki badań rynku sztuki pozwalają stwierdzić, że „zauważono również przewagę stóp zwrotu na rynku sztuki nad wskaźnikiem inflacji i stopami procentowymi, co może oznaczać wykorzystanie dzieł sztuki dla zabezpieczenia przed inflacją. Ponadto na rynkach wschodzących możliwe okazały się nadzwyczajnie wysokie stopy zwrotu, wyższe od możliwych do uzyskania na światowych rynkach finansowych”, pisze Anna Lucińska w „Obrazy na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania.”

Z innej strony patrząc, jak zauważa Sarah Thornton w „Siedem dni w świecie sztuki”: „W cyfrowym świecie klonowalnych dóbr kultury unikatowe przedmioty sztuki porównywalne są do nieruchomości. Mają status solidnych majątków, które nie wyparują w powietrze”. Możliwość kupowania i sprzedawania obrazów daje poczucie, że sztuka współczesna jest dobrą inwestycją i przyniosła na rynek „większą płynność”.

Jednak polski rynek sztuki przypomina trochę hossę na małych spółkach – inwestorzy kupują wszystko, nie zastanawiając się, czy to ma wartość, czy nie – kupują, bo inni kupują …

Jesteśmy w trudnym okresie pod wieloma względami. Inflacja osiągnęła  poziom 15%. Jest to trend światowy, związany ze wzrostem cen surowców i będzie skutkował wysokimi stopami procentowymi, a to oznacza drogi pieniądz. Warto zamienić go na dobre dzieło sztuki.

Jak pokazuje historia: „Nawet podczas recesji sztuka ma wartość inwestycyjną. Kto by pomyślał, że rysunek wykonany przez Willema De Kooninga będzie bezpieczniejszą inwestycją niż akcje Lehman Brothers? Na jesieni 2008 roku tak właśnie się stało.” S. Thornton, „Siedem dni…”

W Polsce też tak się dzieje => dobre dzieła sztuki z ugruntowaną pozycją na rynku mają bardzo wysoką korelację z inflacją oraz ze złotem. Pozwala to na zabezpieczenie naszych pieniędzy przed inflacją, a nawet osiąganie długoterminowych zysków.

Warto pamiętać, że sztuka nie jest inwestycją krótkoterminową – największe zwroty z inwestycji bywają po 5 – 10 latach. 

Uważamy, że sztuka jest dobrą inwestycją w bieżącym czasie, ale ważna jest odpowiednia jej selekcja. 

Nie wszystkie obrazy pozwolą pomnażać kapitał –  tylko dzieła sztuki wysokiej jakości – twórców z ugruntowaną pozycją na rynku sztuki => i tutaj jest miejsce dla profesjonalnego doradcy.

Jako osoby od lat związane z rynkiem sztuki oraz rynkiem kapitałowym, kolekcjonujące obrazy, współpracujące z innymi kolekcjonerami, ekspertami rynku, jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób doradzić w zdobyciu wyjątkowych dzieł sztuki, pomóc w określeniu rodzaju, charakteru i kierunku rozwoju kolekcji.

Zapraszamy do rozmów na temat  sztuki w dwóch aspektach: artystycznym oraz inwestycyjnym.