Dzieła sztuki do wynajęcia

Mariaż sztuki z biznesem przynosi obustronne korzyści. Firmy dysponują narzędziami do promowania sztuki i artystów, stając się ich współczesnymi mecenasami, artyści otrzymują wynagrodzenie za każde wypożyczone dzieło. Dodatkowo wprowadzając sztukę w przestrzeń swoich biur, przedsiębiorstwa wzmacniają swój wizerunek oraz tak ważne dziś działanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR.

Korzyści z posiadania dzieł sztuki w przestrzeniach biurowych to również tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy (employer branding): budowanie moralności i światopoglądu pracowników, wyższy poziom ich kreatywności i produktywności, redukcja stresu i napięcia, bogatsza ekspresja opinii i bardziej owocne dyskusje, trwalsze i pełniejsze relacje między pracownikami oraz na płaszczyźnie firma-klient. Przebywanie wśród piękna jest zawsze wartością dodaną.

Koordynujemy i tworzymy kolekcję do wyeksponowania we wnętrzach. Przyjeżdżamy na miejsce, oglądamy przestrzeń do ekspozycji prac i  ustalamy szczegóły dotyczące rozmieszczenia oraz rodzaju właściwych prac, zgodnie z oczekiwaniami i indywidualnymi potrzebami Klienta. Ustalamy okres najmu. Następnie przywozimy i montujemy prace we wnętrzach, zapewniając bezpieczeństwo i ubezpieczenie wszystkich dzieł sztuki.