Joanna Piotrowska w Fundacji Stefana Gierowskiego

Co decyduje o tym, że powstał obraz, a nie dekoracja?

„Jeśli malarstwo posiada w sobie jakąś tajemnicę, jeśli posiada głębię, daje możliwość wielowarstwowych odczuć, wyraża więcej niż zarejestrowanie faktu – wtedy staje się dobrym malarstwem, staje się sztuką. Dotyczy to zarówno malarstwa abstrakcyjnego, jak i wszystkich innych kierunków. Malarstwo figuratywne też może być obojętną dekoracją, ale w sztuce abstrakcyjnej widać tę dekorację łatwiej, wyraźniej się czuje, że chodzi tylko o połączenie różnych elementów i rytmów. Taki obraz daje mało możliwości interpretacyjnych, ot plama na ścianie, układ prostokątów czy trójkątów. Byłbym jednakże ostrożny w osądach i sformułowaniach, choćby dlatego, że wiele obrazów w naszej świadomości jest czymś innym niż w naszym postrzeganiu. Istnieje więc pewna dwuznaczność i ona także sprawia, że malarstwo staje się czymś więcej niż zwykłą rejestracją przedmiotów, zjawisk, sposobów widzenia.” 

Tak na temat najważniejszego rozróżnienia pomiędzy obrazem a dekoracją mówi Stefan Gierowski, wybitny malarz, pedagog, wykładowca ASP w Krakowie, laureat wielu wystaw i nagród.

Dodatkowo zapytany, co zatem decyduje, że obraz jest dziełem sztuki? Odpowiada: „Gdyby istniał na to przepis, każdy mógłby stworzyć arcydzieło!”

Co Wy na ten temat sądzicie? Które obrazy sprawiają, że czujecie tę tajemnicę i głębię? Co jest dla Was arcydziełem?

👉 Jeśli interesujesz się kolekcjonowaniem, kupowaniem obrazów, dzieł sztuki.

👉 Jeśli sztuka to ważny temat w Twoim życiu.

👉 Zapraszam do współpracy! Mam w ofercie obrazy wielu wybitnych artystów polskiej sztuki współczesnej.